Pommelien Steunt het blauwe kruis:

Via pommelien kan je ook het blauwe Kruis steunen.

U kan dit doen door  te storten op rekening van de VZW BE31 0018 5633 3355

Met vermelding van het blauwe Kruis.

Deze bedragen worden overgemaakt aan het Blauwe kruis Oostende.

Koop Champagne en steun het blauwe kruis